Strona może zawierać zdjęcia erotyczne i teksty o naturze erotycznej przeznaczonej dla osób pełnoletnich. Wchodząc oznajmiasz że masz ponad 18 lat i nie masz nic przeciwko tym materiałom.

The website may include erotic pictures and texts of erotic nature intended for adults. Entering, you declare you are over eighteen years old and you have no objections to these materials.

-